Festivalkontoret

Festivalkontoret

Festivalkontoret ligg i kjellaren i Førdehuset, og ein stor stab handterer billettsalg, sentralbord og publikumsinformasjon i heile festivalveka. Denne gruppa er i direkte kontakt med publikum. Det er difor viktig at dei som er med i denne gruppa kan informere publikum om festivalprogrammet med ei serviceorientert innstilling.

 

Billettsalg og sentralbord

Vi nyttar Billettservice sitt billettsystem og det blir gjeve opplæring i dette i forkant av festivalveka, både for dei som er nye og for dei som treng ei oppfrisking. 

 

Informasjonsskranken

Her kan publikum få informasjon om konsertar, bussar og anna, melde seg på kurs og kjøpe ulike festivalartiklar.

 

Bortearenaer

Det er mange konsertar som skjer utanfor Førdehuset, og her er det behov for billettseljarar -og kontrollørar.

Årets arenaer er: Tussero barnehage i Vieåsen, Halbrendsstøylen, Gapahuken på Flatene, Sunde barnehage på Sunde, Blomsterhagen restaurant i Florø, Førde Camping, Pikant, Kristiansenhuset, Førde kulturskule, Førde kyrkje, Førde Rådhus: takterrassen, kantina, langebrutorget og elvetrappa, Festplassen, Hafstadfjellet, Sunnfjord Museum i Movika, Rytne gard i Bygstad, Klokkargarden i Dale, Fjordamattunet på Jølster, Hugleik og Barthold Bar på Rica S. Hotel.

Salgsbod

Vi har boder der det blir selt festivalartiklar og delt ut programhefte. Her kan publikum og få informasjon om festivalen, programmet og konsertstader m.m.

 

Funksjonæropplæring i veke 26, måndag – fredag kl. 18:00 – 20:00, som funksjonær på Festivalkontoret må du stille til opplæring ein av desse kveldane.

 

Opningstider i festivalveka

Måndag 30. juni - tysdag 1. juli kl. 09.00 - 20.00

Onsdag 2. juli kl. 09.00 - 22.00
Torsdag 3.juli - laurdag 5.juli kl. 09.00 - 24.00
Sundag 6.juli kl. 10.00 - 18.00

 

Felles informasjonsmøte i Festsalen med programpresentasjon og utdeling av funksjonærantrekk (Festivalkontoret) tysdag 1. juli 19:00 - 20:00.

 


Kontaktinfo

Arrangementssjef
Stian Sjursen Takle

stian(alfa) fordefestival.no
Tlf 57 72 19 40 / 57 72 19 49

Artistservice
Ingebjørg Nomeland
produsent (alfa) fordefestival.no
Tlf  57 72 19 40 / 57 72 19 48

Ansvarleg Festivalkontor
Fride H. Haugen
fride.haugen (alfa) fordefestival.no
Tlf 57 72 19 40 / 57 72 19 43

Søknadsskjema frivillige